הודעות האיגוד

החברה לחקר מניעה וטיפול בטרשת העורקים משתתפת בצערה של פרופ' טובה חצ'ק שאול, על מות בעלה מנשה שאול ז"ל

החברה לחקר מניעה וטיפול בטרשת העורקים משתתפת בצערה של פרופ' טובה חצ'ק שאול, בעבר, יו"ר, גזברית וחברת ועד, על מותיומן אירועים