הצטרפות / תשלום דמי חבר לחברה לחקר טיפול ומניעה של טרשת עורקים ורשימת הטבות לחברים

להורדת טופס תשלום לשנת 2021 וחובות עבר לתשלום באתר הר"י   החברים בחברה לטרשת עורקים, בהתאם לרשימת החברים הזכאים, יהנו